• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
Tổng số có: 51 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
959/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên bậc THCS và GDTX năm học 2017-2018

 • cv954_boiduongthuongxuyen.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 24/4/2018
1887/SGDĐT-CTTT

Phối hợp tổ chức và huy động lực lượng Lễ Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

 • cv1887_thapnentrian.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 18/7/2018
1886/SGDĐT-TCCB

Triển khai Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv_1886_nghidinh86_ttcp.pdf
 • nghidinh86.pdf
Nghị định Phòng Tổ chức Cán bộ 17/7/2018
1863/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp

 • cv1863_trienkhaithongtu08_2018.pdf
 • thongtu08_botuphap.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/7/2018
1237/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019

 • 1237_huongdancongtacthuyenchuyen.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/5/2018
1741/KH-SGDĐT

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai

 • cv1741_kehoachtgnh2018_2019.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/7/2018
1742/SGDĐT-VP

Tập trung chuẩn bị năm học mới 2018-2019

 • cv1742_chuanbikhaigiang.pdf
 • decuongbaocao.doc
 • mauphuluc.xls
Văn bản Văn phòng Sở 02/7/2018
1693/SGDĐT-CTTT

Triển khai Quyết định số 2276/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv1693_trienkhaithuchienquyetdinh2276.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 26/06/2018
1680/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018

 • cv1680_trienkhaithuchienquyetdinh28.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 26/06/2018
1668/SGDĐT-CTTT

Triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 trong ba năm 2018, 2019 và 2020

 • cv1668_kyniemngay27_7.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 25/06/2018
1653/SGDĐT-CTTT

Phát động cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai, năm 2018

 • cv1653_giatrivhls_dongnai2018.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 22/06/2018
1639/SGDĐT-CTTT

Triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong trường phổ thông năm 2018

 • cv1639_baovechamsoctrem.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 21/06/2018
1647/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

 • cv1647_cuocthitimhiepphapluat2018.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/06/2018
62/KH-HĐGDQPAN

Kế hoạch Tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2018

 • 284569_hkqd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Giáo dục TrH và GDTX 25/5/2018
1587/SGDĐT-TCCB

Triển khai Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

 • 05_2018_tt-bnv_381914.pdf
 • 46_2017_tt-btttt_372078.pdf
 • 1939-snv-trien-khai-quy-dinh-thong-tin-truyen-thong.pdf
 • cv-1587-2018-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Tổ chức Cán bộ 15/6/2018
1469/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn nghiệp vụ nhập dữ liệu cho CSDL toàn ngành Giáo dục và Đào tạo

 • cv1469_taphuancsdlnganh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 07/6/2018
1486/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng nghề nghiệp cho giáo viên

 • cv1486_thanghanggiaovien.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/6/2018
1362/SGDĐT-GDTX

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 đối với Giáo dục Thường xuyên

 • cv1362_baocaogdtx.pdf
 • mauthongke.xls
 • phulucbaocao.doc
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 29/5/2018
1433/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2020

 • cv_1433-sgddt_trienkhaichuongtrinhphoihoptuyentruyengiaoduc.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 04/6/2018
1326/SGDĐT-CTTT

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá năm 2018

 • cv1326_khonghutthuocla2018.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 25/5/2018