• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 72 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1094/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT hệ 10 năm theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, năm học 2018-2019

 • cv1094_huongdandaytienganh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 07/5/2018
1090?SGDĐT-CTTT

Hưởng ứng tham gia cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề "Nông nghiệp - Nông dân và Nông thôn Đồng Nai - năm 2018

 • cv1090_huongdanvanhocnghethuat.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 07/5/2018
1089/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới - Năm 2018

 • cv1089_kehoachphongchongtoipham.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 07/5/2018

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT năm học 2018-2019

 • cv955_huongdanthikhkt_2019.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 27/4/2018
1027/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2017-2018

 • cv1027_huongdanthinghe2018.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 02/5/2018
227/KH-SGDĐT

Kế hoạch xây dựng, nâng cấp, vận hành, duy trì kho học liệu số dùng chung phục vụ dạy học

 • 227_kh_bgddt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 17/4/2018
3031\CT-BGDDT

CT_3031-BGDDT_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017

 • ct_3031-bgddt_nhiem-vu-chu-yeu-nam-hoc-2016-2017.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT
2630/KH-SGDDT

Quyết định số 2161/QĐ-BGDDT ngày 26/6/2017 của Bộ GD&ĐT về phát triển bềnh vững lĩnh vực GD&ĐT

 • qd_2161-bgddt_muc-tieu-phat-trien-ben-vung-gddt-1.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT
66/2013/QĐ-TTg

Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

 • 66_2013_ttg.pdf
Luật
19/2017/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 19-2017-tt.signed-1.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT

Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ Thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao giáo dục

 • qd_117-ttg_de-an-tang-cuong-ung-dung-cntt-2016-2020.pdf
Thông tư các Bộ
2630/KH-SGDDT

​Quyết định số 2161/QĐ-BGDDT ngày 26/6/2017 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bềnh vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

 • qd_2161-bgddt_muc-tieu-phat-trien-ben-vung-gddt.pdf
Văn bản ngành