• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên bậc THCS và GDTX năm học 2017-2018

Tiêu đề: Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên bậc THCS và GDTX năm học 2017-2018
Số/Ký hiệu: 959/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 24/4/2018
Ngày ban ký: 24/4/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên bậc THCS và GDTX năm học 2017-2018
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv954_boiduongthuongxuyen.pdf