• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hướng dẫn công tác coi thi Lý thuyết và chấm thi Thực hành Nghề phổ thông bậc THPT năm học 2017-2018

Tiêu đề: Hướng dẫn công tác coi thi Lý thuyết và chấm thi Thực hành Nghề phổ thông bậc THPT năm học 2017-2018
Số/Ký hiệu: 2186/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 13/8/2018
Ngày ban ký: 13/8/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn công tác coi thi Lý thuyết và chấm thi Thực hành Nghề phổ thông bậc THPT năm học 2017-2018
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv2186_huongdanchutich.pdf