• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics năm học 2018-2019

Tiêu đề: Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 2400/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 06/09/2018
Ngày ban ký: 06/09/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện văn bản số 7687/UBND-KGVX ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics cho học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh; kế hoạch số 1845/KH-SGDĐT
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2400_robotics.pdf