• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp, năm học 2018-2019

Tiêu đề: Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp, năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 1126/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 09/5/2018
Ngày ban ký: 09/5/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp, năm học 2018-2019
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv1126_huongdantuyensinhtiengphap.pdf