• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1930/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 20/7/2018
Ngày ban ký: 20/7/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_1930_chisopapi.pdf