• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới - Năm 2018

Tiêu đề: Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới - Năm 2018
Số/Ký hiệu: 1089/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 07/5/2018
Ngày ban ký: 07/5/2018
Loại văn bản: Văn bản
Người ký:
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người và đẩy mạnh phong trào toàn dân bả
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv1089_kehoachphongchongtoipham.pdfVăn bản khác