• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Phối hợp triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

Tiêu đề: Phối hợp triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia
Số/Ký hiệu: 2793/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 15/10/2018
Ngày ban ký: 15/10/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Phối hợp triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2793_giaovientienganh_gdtrh.pdf