• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung học sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện năm học 2018-2019

Tiêu đề: Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung học sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 976/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 20/09/2018
Ngày ban ký: 20/09/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung học sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện năm học 2018-2019
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 976_bosungdtnt_thcs_gdtrh.pdfVăn bản khác