• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Bản tin nội bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Bản tin nội bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 815/QD-SGDĐT
Ngày ban hành: 07/8/2018
Ngày ban ký: 07/8/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Bản tin nội bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd_815_bantinnoibo.pdf