• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Rà soát báo cáo tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia bậc THPT giai đoạn 2015-2020

Tiêu đề: Rà soát báo cáo tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia bậc THPT giai đoạn 2015-2020
Số/Ký hiệu: 1934/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 23/7/2018
Ngày ban ký: 23/7/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Căn cứ Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_1934_rasoattruongchuanquocgia.pdfTệp đính kèm: maubaocaorasoat.docTệp đính kèm: maubienbanrasoat.rar