• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Số / Kí hiệu Tiêu đề Loại văn bản Phòng ban Ngày ban hành
3276/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2018-2019

 • 1_32_2017_tt_bgddt.pdf
 • 2_995_huongdancuocthi_sgddt.pdf
 • 3_3276_kehoachtochucthikhkt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 04/12/2018
3174/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc trung học, năm học 2018-2019

 • 3174_huongdankiemtrahk1.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 22/11/2018
3157/KH-SGDĐT

Kế hoạch Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông lần thứ VIII năm học 2018-2019

 • 3157_hoithaoqp.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 21/11/2018
2962/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học

 • 2962_khkt_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 02/11/2018
2937/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 2937_hoithaoquocphong.pdf
 • cv11445.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 31/10/2018
2918/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm trường PTDTNT giai đoạn 2008-2018

 • 2918_gddt_gdtrh.pdf
 • du_thao_bao_cao_docx.docx
 • phu_luc_kem_bc_so_docx.doc
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 29/10/2018
2915/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Phổ cập bậc trung học

 • 2915_pcgd_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 29/10/2018
2906/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Quy đổi hình thức xếp loại học tập, năng lực và phẩm chất đối với học sinh học mô hình trường học mới

 • 2906_truonghocmoi_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 25/10/2018
2858/SGDĐT-VP

Áp dụng Quy định đánh giá sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • 2858_skkn_vp.pdf
 • qdtieuchuanskkn_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/10/2018
2793/SGDĐT-GDTrH

Phối hợp triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

 • 2793_giaovientienganh_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 15/10/2018
2795/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 8179/KH-UBND ngày 3/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025

 • 2795_phanluonghocsinh_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 15/10/2018
2790/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Báo cáo tổng kết 10 năm trường PTDTNT giai đoạn 2008-2018

 • decuong.pdf
 • 2790_baocaodt_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 15/10/2018
2671/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng hồ sơ sổ sách nhà trường và cập nhật cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo

 • 2671_quanlyhsss_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 03/10/2018
2685/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Triển khai công văn số 4467/BGDĐT-GDQPAN

 • 2685_trienkhaicongvan4467_gdtrh.pdf
 • 4467_bgddt_gdqpan.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 03/10/2018
2582/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tổ chức Hội thảo quy đổi hình thức xếp loại năng lực và phẩm chất đối với học sinh học mô hình trường học mới

 • 2582_taphuantruonghocmoi_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 24/09/2018
2573/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Thông báo về học sinh tự nguyện tham dự AMO và trường Tiểu học An Hảo phối hợp tổ chức một địa điểm thi AMO

 • 2573_thamduthiamo_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 21/09/2018
977/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học phổ thông năm học 2018-2019

 • 977_bosungdtnt_thpt_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 20/09/2018
976/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung học sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện năm học 2018-2019

 • 976_bosungdtnt_thcs_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 20/09/2018
2513/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn dạy Nghề phổ thông năm học 2018-2019

 • 2513_hongdanhocnghe2018.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 17/09/2018
2490/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc

 • 2490_huongdannvnh_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 13/09/2018
2487/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm xây dựng ngân hàng câu hỏi và chấm thi trắc nghiệm PMT-EXAM năm học 2018-2019

 • 2487_phanmemtracnghiem_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 13/09/2018
2450/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục bậc trung học năm học 2018-2019

 • 2450_huongdannvnh_thpt_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 10/09/2018
2433/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý bậc THCS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2433_taphuangddp_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 10/09/2018
2432/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn thực hiện côn tác thư viện năm học 2018-2019

 • 2432_huongdancongtacthuvien_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 10/09/2018
2404/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2018-2019

 • 2404_huongdannhiemvuanqp.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 06/09/2018
2400/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics năm học 2018-2019

 • 2400_robotics.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 06/09/2018
2323/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trun ghọc cơ sở năm học 2018-2019

 • cv_2323_huongdannhiemvuthcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 28/8/2018
2332/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, THCS năm 2018

 • cv_2332_taphuanlongghepgdqp_an.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 28/8/2018
2222/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 bậc Trung học phổ thông

 • cv_2222_nhiemvunamhoc_thpt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 17/8/2018
2242/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS

 • cv_2242_2018_hoinghithcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 20/8/2018
2240/SGDĐT-GDTRH&GDTX

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn định hướng giáo dục STEM & Cuộc thi lập trình giả lập Robotics

 • cv_2240_taphuanstem_robotics.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 20/8/2018
2186/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn công tác coi thi Lý thuyết và chấm thi Thực hành Nghề phổ thông bậc THPT năm học 2017-2018

 • cv2186_huongdanchutich.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 13/8/2018
2161/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn vật tư thi nghề phổ thông năm học 2017-2018

 • cv_2161_huongdanvattu.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 09/8/2018
2172/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Dời ngày thi nghề phổ thông bậc THCS khóa thi ngày 16/8/2018

 • cv_2172_doingaythinghethcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 10/8/2018
2109/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên giảng dạy Tin học

 • cv2109_taphuanboiduonggvtinhoc.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 03/8/2018
2102/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Cộng điểm khuyến khích cho học sinh có giấy chứng nhận nghề phổ thông trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ năm học 2019-2020

 • cv2102_congdiemnghe.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 02/8/2018
2088/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS về kết quả kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học

 • cv2088_taphuanchuyenmonthcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 01/8/2018
1976/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Đăng ký triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2018-2019

 • dangkymohinhtruonghocmoi.pdf
 • maudangky.xlsx
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 26/7/2018
1937/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Thông báo ngày thi Nghề phổ thông cấp THCS năm học 2017–2018

 • cv1937_thongbaongaythinghephothong.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 23/7/2018
1934/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Rà soát báo cáo tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia bậc THPT giai đoạn 2015-2020

 • cv_1934_rasoattruongchuanquocgia.pdf
 • maubaocaorasoat.doc
 • maubienbanrasoat.rar
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 23/7/2018
959/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên bậc THCS và GDTX năm học 2017-2018

 • cv954_boiduongthuongxuyen.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 24/4/2018