• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học 2018-2019 cho học sinh

Tiêu đề: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học 2018-2019 cho học sinh
Số/Ký hiệu: 2247/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 20/8/2018
Ngày ban ký: 20/8/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học 2018-2019 cho học sinh
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_2247_tuyentruyenatgt.pdfVăn bản khác