• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, THCS năm 2018

Tiêu đề: Tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, THCS năm 2018
Số/Ký hiệu: 2332/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 28/8/2018
Ngày ban ký: 28/8/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, THCS năm 2018
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_2332_taphuanlongghepgdqp_an.pdf