• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tổ chức Hội thảo quy đổi hình thức xếp loại năng lực và phẩm chất đối với học sinh học mô hình trường học mới

Tiêu đề: Tổ chức Hội thảo quy đổi hình thức xếp loại năng lực và phẩm chất đối với học sinh học mô hình trường học mới
Số/Ký hiệu: 2582/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 24/09/2018
Ngày ban ký: 24/09/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức Hội thảo quy đổi hình thức xếp loại năng lực và phẩm chất đối với học sinh học mô hình trường học mới
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2582_taphuantruonghocmoi_gdtrh.pdfVăn bản khác