• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai hệ thống tiếp nhận-xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của Bộ Nội vụ

Tiêu đề: Triển khai hệ thống tiếp nhận-xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 1931/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20/7/2018
Ngày ban ký: 20/7/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai hệ thống tiếp nhận-xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của Bộ Nội vụ
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv1931_traloiphananh.pdf