• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai Quyết định số 2276/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 2276/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1693/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 26/06/2018
Ngày ban ký: 26/06/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 2276/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv1693_trienkhaithuchienquyetdinh2276.pdfVăn bản khác