• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Tiêu đề: Triển khai Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 1587/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 15/6/2018
Ngày ban ký: 15/6/2018
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Người ký:
Trích yếu: Triển khai Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 05_2018_tt-bnv_381914.pdfTệp đính kèm: 46_2017_tt-btttt_372078.pdfTệp đính kèm: 1939-snv-trien-khai-quy-dinh-thong-tin-truyen-thong.pdfTệp đính kèm: cv-1587-2018-1.pdf